Пакет "Стандарт+" към застраховка "Кредитополучатели на стокови кредити"

Сигурност за Вашия кредит при неблагоприятни събития с живота, здравето, трудовата заетост и Вашата нова покупка.

Застраховат се кредитополучатели на възраст от 18 г. до 64 г. към датата на сключване на стоковия кредит.

Пакет "Стандарт+" към застраховка за "Кредитополучателите на стокови кредити" е съвкупност от разнообразни застрахователни покрития, които осигуряват финансова стабилност на Вас и Вашите близки, в случай че през срока на погасяване на кредита настъпят неблагоприятни събития с живота, здравето, трудовата заетост или със закупеното с кредита имущество.

 • Комплексна застрахователна защита при изгодни условия
 • Достъпен вариант, с който можете да си осигурите изплащане на остатъка от кредита в случай на неблагоприятни събития с живота, здравето и трудовата заетост или закупената с кредит стока.
 • Покритието е валидно за целия период на изплащане на кредита
 • Валидност на застраховката и след пълно предсрочно погасяване

Пакет „Стандарт +“ - за кредитополучатели на възраст от 18 до 64 години към началото на индивидуалното застрахователно покритие:

 • смърт в резултат на злополука или заболяване;
 • пълна трайна неработоспособност (над 70%) в резултат на злополука или заболяване;
 • временна неработоспособност над 60 дни в резултат на злополука или заболяване;
 • нежелана безработица, продължила минимум 60 календарни дни без прекъсване;
 • защита на стоката: пожар, мълния, експлозия, имплозия, силна буря, свличане на снежни и ледени маси, изтичане на вода и пара, кражба чрез взлом, въоръжен грабеж

  Застраховка е с покритие цял свят.

  За покритие „Нежелана безработица“ и „Защита на стоката“ застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на Република България.

  Застрахователната премия се изчислява като процент от отпуснатата сума по кредита. Тя се финансира с кредита и се издължава с месечните вноски по кредита.

  Размерът на застрахователната  сума  е равен на  остатъка по кредита, но не повече от действителната стойност на имуществото към датата на настъпване на застрахователното събитие.

  По тази застраховка се прилага самучастие до 150 лв.

   Ползващи се лица:

  • Банка ДСК: в периода на изплащане на кредита.
  • Застрахованият: в периода от пълно предсрочно погасяване на кредита до изтичане на срока на застраховката.
  Можете да се възползвате от застраховка за кредитополучатели на стокови кредити при закупуване на стока със стоков кредит на Банка ДСК от търговски вериги, партньори на Банка ДСК. Намерете целия списък тук:
  Свали
  Общи условия и други документи
  Свали
  Информационен документ за застраховката
  Свали
  Анализ на потребностите на клиента
  Свали
  Уведомление за щета

  При застрахователно събитие Застрахованият трябва да уведоми Застрахователя до 3 работни дни от узнаването за настъпването на събитието и до 24 часа за покрит риск: кражба чрез взлом и въоръжен грабеж на тел: 0 700 123 32 или имейл адрес: office@groupama.bg.
  Повече информация на:

   

  Застраховат се кредитополучатели на възраст от 18 г. до 64 г. към датата на сключване на стоковия кредит.

  Пакет "Стандарт+" към застраховка за "Кредитополучателите на стокови кредити" е съвкупност от разнообразни застрахователни покрития, които осигуряват финансова стабилност на Вас и Вашите близки, в случай че през срока на погасяване на кредита настъпят неблагоприятни събития с живота, здравето, трудовата заетост или със закупеното с кредита имущество.

  • Комплексна застрахователна защита при изгодни условия
  • Достъпен вариант, с който можете да си осигурите изплащане на остатъка от кредита в случай на неблагоприятни събития с живота, здравето и трудовата заетост или закупената с кредит стока.
  • Покритието е валидно за целия период на изплащане на кредита
  • Валидност на застраховката и след пълно предсрочно погасяване

  Пакет „Стандарт +“ - за кредитополучатели на възраст от 18 до 64 години към началото на индивидуалното застрахователно покритие:

  • смърт в резултат на злополука или заболяване;
  • пълна трайна неработоспособност (над 70%) в резултат на злополука или заболяване;
  • временна неработоспособност над 60 дни в резултат на злополука или заболяване;
  • нежелана безработица, продължила минимум 60 календарни дни без прекъсване;
  • защита на стоката: пожар, мълния, експлозия, имплозия, силна буря, свличане на снежни и ледени маси, изтичане на вода и пара, кражба чрез взлом, въоръжен грабеж

   Застраховка е с покритие цял свят.

   За покритие „Нежелана безработица“ и „Защита на стоката“ застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на Република България.

   Застрахователната премия се изчислява като процент от отпуснатата сума по кредита. Тя се финансира с кредита и се издължава с месечните вноски по кредита.

   Размерът на застрахователната  сума  е равен на  остатъка по кредита, но не повече от действителната стойност на имуществото към датата на настъпване на застрахователното събитие.

   По тази застраховка се прилага самучастие до 150 лв.

    Ползващи се лица:

   • Банка ДСК: в периода на изплащане на кредита.
   • Застрахованият: в периода от пълно предсрочно погасяване на кредита до изтичане на срока на застраховката.
   Можете да се възползвате от застраховка за кредитополучатели на стокови кредити при закупуване на стока със стоков кредит на Банка ДСК от търговски вериги, партньори на Банка ДСК. Намерете целия списък тук:
   Свали
   Общи условия и други документи
   Свали
   Информационен документ за застраховката
   Свали
   Анализ на потребностите на клиента
   Свали
   Уведомление за щета

   При застрахователно събитие Застрахованият трябва да уведоми Застрахователя до 3 работни дни от узнаването за настъпването на събитието и до 24 часа за покрит риск: кражба чрез взлом и въоръжен грабеж на тел: 0 700 123 32 или имейл адрес: office@groupama.bg.
   Повече информация на:

    

   Подобни  продукти