Контакти

Регионални офиси

 

Централен офис
Централен офис

гр.София 1124, бул. Цариградско шосе № 47А, Блок В ет.3 (вход от ул. Николай Ракитин)


0700/12332 - разговорът се таксува спрямо тарифния план на Вашия мобилен оператор.office@groupama.bg


Електронна поща за съдебно призоваване
legal@groupama.bg

Централен офис
гр.София 1124, бул. Цариградско шосе № 47А, Блок В ет.3 (вход от ул. Николай Ракитин)
0700 12 332
office@groupama.bg
Ликвидационен център-автомобилно застраховане София (Извършват се единствено огледи на автомобили)
гр. София, жк. „Левски-Г“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ № 22 – сервиз Доктор Колор, 1000, София;
За щети: 0700 12 332
motor.claims@groupama.bg
Регионален застрахователен център София
бул."Княз А.Дондуков" № 21А, 1000 София
359 2 91 58 666 - Ралица Николова, експерт застраховане: +359 888 728 008
За щети: 0700 12 332
sofia@groupama.bg, ralitsa.nikolova@groupama.bg
Регионален застрахователен център Пловдив
бул. Руски № 7, 4000 Пловдив, Район Централен
359 888 60 03 04 – Цветан Андреев, Мениджър на Застрахователен център; 3592 915 86 88
За щети: 0700 12 332
plovdiv@groupama.bg,
Регионален застрахователен център Варна
бул. "Владислав Варненчик" №112, 9000 Варна
359 896 84 56 38- Христо Христов , Мениджър на Застрахователен център; 3592 91 58 673
За щети: 0700 12 332
varna@groupama.bg, hristo.hristov@groupama.bg
Регионален застрахователен център Бургас
ул. Цар Симеон I № 68, 8000 Бургас
+359 2 915 86 87- Георги Железаров, Мениджър на Застрахователен център
За щети: 0700 12 332
burgas@groupama.bg, georgi.zhelezarov@groupama.bg
Регионален застрахователен център Благоевград
ул. „ Джеймс Баучер“ № 10, 2700 Благоевград
+359 886 003 231 - Боряна Златкова, Регионален застрахователен представител – експерт; +359291528689
За щети: 0700 12 332
boryana.zlatkova@groupama.bg
Регионален застрахователен център Враца
ул. Панайот Волов № 10, ет.1, 3000 Враца
359 889 62 79 28 – Володя Горановски, Мениджър на Застрахователен център; 3592 91 58 640
За щети: 0700 12 332
vratsa@groupama.bg, volodya.goranovski@groupama.bg
Регионален застрахователен център Сливен
ул. Ген. Драгомиров №6, 8800 Сливен
+359 2 915 8685
За щети: 0700 12 332
sliven@groupama.bg
Регионален застрахователен център Велико Търново
ул.Любен Каравелов 61, 5000 Велико Търново
+359 878796137 - Димитър Бърнев, Експерт застрахователна дейност - обслужване на клиенти и директни продажби; +359 2 915 8872
За щети: 0700 12 332
dimitar.burnev@groupama.bg