Пълна защита за притежатели на кредитна/дебитна карта и сметка в Банка ДСК

Пълна защита и финансово обезпечение за Вас и Вашето семейство при настъпване на неблагоприятни събития.

Изберете най-подходящата застраховка към Вашата карта и сметка в Банка ДСК и си подарете спокойствие и финансова защита за Вас и Вашето семейство, в случай на непредвидени събития при злополука.

 

За притежатели на банкови карти и/или ползватели на кредитна услуга овърдрафт:

 

За притежатели на банкови сметки: