Обратно към Кариери

Експерт застраховане - продажби

20 октомври 2022

Групама в България е застрахователно дружество, част от Groupama Assurances Mutuelles:

Групама във Франция е:

№ 1 – в Индивидуално здравно застраховане и Земеделско застраховане;

№ 2 – в Домашно имущество и Индивидуална защита;

№ 4 – в Автомобилно застраховане;

Групата Групама има:

 • 32 000 служители;
 • 12 милиона членове и клиенти;
 • Международно присъствие в 10 страни в Европа, Азия и Африка.

В България Групама е изключителен партньор на Банка ДСК по силата на дългосрочно споразумение в областта на застраховането на кредитополучатели и картодържатели, имуществено и автомобилно застраховане. Бизнесът на Групама расте с повече от 20% годишно и в контекста на развитието си търсим нов талант, за да се присъедини към нашия екип на позиция Експерт застраховане - продажби в гр. София

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

 • Консултира и обслужва клиентите на Дружеството в съответствие с техните нужди от застрахователни продукти;
 • Приема входящи и осъществява изходящи обаждания от клиенти и партньори, води писмена комуникация;
 • Отговоря на запитвания от клиенти и парнтньори във връзка необходимост от информация или отстраняване на проблеми;
 • Извършва оценка на риска по предложения за сключване на застрахователни договори;
 • Сключва застрахователни договори, съгласно вътрешните правила на дружеството;
 • Съдейства при сключване и отчитане на полици и документи от застрахователни посредници – по всички видове застраховки;
 • Изготвя оферти към застрахователни посредници, както и своевременно и изчерпателно ги информира, тарифи, правила на работа, процедури, указания и др., приети от Дружеството;
 • Изготвя справки, свързани с продажби, , с анализ на портфолиото на посредниците, клиенти и др., поискани от прекия ръководител;
 • Работи с каса и ПОС терминал. Отговаря за касовата наличност. Издава платежни документи. Внася пари в банка;
 • Текущо отчита и прави анализ на резултатите от продажбите на застрахователните п посредници, за които отговаря, идентифицира проблемите, предлага решения;
 • Води администрацията и документооборота за портфолиото от посредници и клиенти, на офиса;
 • Развива клиентското портфолио на офиса;
 • Организира и проследява подновяване на записания бизнес;
 • Извършва инвентаризация на бланките под строг отчет.

 ПРОФИЛ НА УСПЕШНИЯ КАНДИДАТ:

 • Висше икономическо образование - търговия, застраховане или финанси;
 • Минимум 2 години професионален опит в областта на продажбите и работа с посредници;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office;
 • Личностни умения - инициативност, организираност, отговорност, адаптивност, умения за работа в екип;
 • Отлични комуникативни умения и фокус към развитие на продажбите;
 • Нагласа за динамична и разнообразна работа и спазване на срокове;

 ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Опит в областта на продажбите на застрахователни продукти или в областта на обслужване на посредници и клиенти ще се счита за основно  предимство;
 • Опит с информационна система INSIS;
 • Шофьорска книжка;
 • Английски език –работно ниво;

 КОМПАНИЯТА ВИ ПРЕДЛАГА

 • Трудов договор, конкурентно заплащане и бонусна схема;
 • Медицинска застраховка;
 • Мобилен телефон и план за разговори;
 • Кооперативен и приятелски екип от професионалисти;
 • Тийм билдинг програми;
 • Приятна работна атмосфера отговаряща на международните стандарти;
 • Възможност за развитие и допълнителни обучения.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

     

Кандидатствай по тази обява:

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Добави файл
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!

Сподели